Digital samhandling

Riksadvokatembetet og Høgsterett har blitt samde om at straffesaker og dokument skal sendast elektronisk via Altinn. Det vil seie at frå 10. mars d.å. er det innført digital samhandling med statsadvokatane for alle saker, med unntak for saker som skal til Justis- og beredskapsdepartementet.

Les dei nye rutinene frå riksadvokaten her:

 

  • Last ned dokumenter
  • Digital samhandling med statsadvokatembetene (23kb) Last ned
  • Brev fra Høyesterett (120kb) Last ned