Direktiver om meldingsrutiner ved anmeldelser fra Statens naturoppsyn

Riksadvokaten har etter henvendelse fra Statens naturoppsyn gitt presiserende direktiver om meldingsrutiner mv. ved anmeldelser fra oppsynets ansatte. Direktivene trer i kraft umiddelbart.

  • Last ned dokumenter
  • Mangelfulle meldingsinstrukser ved anmeldelser fra SNO (36kb) Last ned