DNA - nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret

Riksadvokaten har i dag gitt nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret, se vedlegg. Terskelen for registrering er senket, og flere skal nå registreres. De nye retningslinjene trer i kraft 1. oktober.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at straffeprosessloven § 160a og påtaleinstruksen kapittel 11a er opphevet og erstattet av politiregisterloven § 12 og politiregisterforskriften kapittel 45, jf. kongelig resolusjon 27. september 2013. Punkt II nr 4 er oppdatert per 21. mai 2019.

  • Last ned dokumenter
  • Oppdaterte retningslinjer for reg I DNA-identitetsregisteret (228kb) Last ned