DNA-registrering tillegg til rundskriv nr 2 1998

Riksadvokatens rundskriv 3/2001 «DNA-registrering tillegg til rundskriv nr 2 1998»

Adgangen til å ta biologisk materiale med tvang ble presisert ved et tillegg til straffeprosessloven § 160a ved lov av 4. mai 2001 nr. 16. Også enkelte andre spørsmål foranlediger et tillegg til rundskriv Del II-nr. 2/1998 av 20. desember 1998, som ellers gjelder uendret.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2001 3 DNA registrering tillegg til rundskriv nr 2 1998 (327kb) Last ned