Dobbeltstraff, tilleggsskatt - nye retningslinjer

Riksadvokaten har fastsatt nye retningslinjer for behandling av anmeldelser fra Skatteetaten.Etter EMDs storkammeravgjørelse 10.02.09 må det legges til grunn at også ileggelse av ordinær tilleggsskatt sperrer for etterfølgende straffesak, jf. EMK P7-4. Riksadvokaten har derfor i samråd med Skattedirektoratet fastsatt nye retningslinjer for behandlingen av anmeldelser fra Skatteetaten. De nye retningslinjene trer i kraft straks.

  • Last ned dokumenter
  • Nye rettningslinjer om dobbelstraff (348kb) Last ned