Dødsfall i arrest - riksadvokatens avgjørelse i klagesak

Riksadvokaten avgjorde 25. juli 2008 at det ikke er grunnlag for å reise straffesak etter et dødsfall i en politiarrest. Saken illustrerer en problemstilling knyttet til behandling av arrestanter som kan ha inntatt store mengder alkohol.