Endringer i behandlingen av utleveringssaker

EU-domstolen avsa 2. april en avgjørelse som innebærer enkelte endringer i behandlingen av saker om utlevering av borgere fra EU/EØS-stater til en tredjestat. I brev til statsadvokatene beskriver riksadvokaten de nye rutinene for sakene som berøres.

Avgjørelsen fra EU-domstolen innebærer endringer i behandlingen av to typer utleveringssaker:
-saker der en norsk borger vurderes utlevert fra en EU/EØS-stat til en tredjestat for strafforfølgning eller for soning av dom
– saker der en EU/EØS-borger vurderes utlevert fra Norge til en tredjestat for strafforfølgning eller for soning av dom

Avgjørelsen fra EU-domstolen berører ikke arrestordresakene, og heller ikke saker om utlevering av personer som er borgere av land utenfor EU/EØS.

  • Last ned dokumenter
  • RA Brev 040520 Utlevering (165kb) Last ned