Endringer i småbåtloven

Det generelle forbudet mot bruk av vannscootere ble opphevet 1. juli 2013. Det er heretter bare bruk av vannscootere i vedtatte forbudsbelter som er straffbart.

Nærmere informasjon om endringene ligger på regjeringen.no.

Riksadvokaten ga 1. januar 2013 et håndhevingsdirektiv i påvente av at det ble utarbeidet nye regler om vannscooterbruk.