Etablering av IKT-brukerforum i Den høgare påtalemakta

Riksadvokatembetet leiar det nye IKT-brukerforumet der ein mellom anna skal drøfte digital straffesakhandsaming.

Representantar frå alle statsadvokatembeta og Økokrim inngår i IKT-brukerforumet som vert leia av Riksadvokatembetet. Formålet med brukerforumet er å ha eit fast kontaktpunkt mellom riksadvokaten og embeta der ein kan melde inn og drøfte utfordringar og behov innan IKT og digital straffesakhandsaming. Riksadvokaten vil også nytte brukerforumet som rådgjevande organ i IKT-spørsmål. Første møte er 8. april.

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Brukerforum for IKT-behandling (219kb) Last ned