Etterforsking og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker

Riksadvokaten har sendt ut nasjonal standard for etterforsking og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra politiet og påtalemyndigheten på bakgrunn av oppdragsbrev fra regjeringen, og vedtatt av riksadvokaten 14. februar 2017.

Riksadvokaten anbefaler at standarden legges til grunn så langt den passer, dog slik at det i straffesakssammenheng må være rom for en viss lokal tilpasning.

 

  • Last ned dokumenter
  • Etterforsking og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker (319kb) Last ned