Føringer for statsadvokatenes fagledelse 2020

Generelle retningslinjer for statsadvokatenes fagledelse av straffesaksbehandlingen i politiet vil som vanlig bli gitt i det årlige mål- og prioriteringsrundskrivet. Imidlertid, av hensyn til statsadvokatembetenes planlegging, gir riksadvokaten allerede nå sentrale føringer for denne viktige delen av deres virksomhet.

Les brevet fra riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • Føringer for fagledelse 2020 (106kb) Last ned