Føringer for statsadvokatenes fagledelse i 2019

Generelle retningslinjer for statsadvokatenes fagledelse av straffesaksbehandlingen i politiet vil som vanlig bli gitt i det årlige mål- og prioriteringsrundskrivet. Imidlertid, av hensyn til statsadvokatembetenes planlegging, gir riksadvokaten allerede nå sentrale føringer for denne viktige delen av deres virksomhet.

Embetene skal blant annet utarbeide fagledelsesplaner, føre tilsyn med Felles straffesaksinntak (FSI) og ha oppmerksomhet om kvalitetssikring og erfaringsbasert læring. For 2019 er det besluttet at voldtektssaker skal være gjenstand for saksgjennomgang (evaluering), og især i de saker hvor det har vært en forutgående relasjon/kontakt mellom mistenkte og fornærmede.

Les brevet fra riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • Føringer for fagledelse 2019 (130kb) Last ned