Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67

Riksadvokatens rundskriv 4/2004 » Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 tredje ledd annet punktum for plikt til å forelegge enkelte sakstyper for statsadvokatene mv.»

 

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2004 4 Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse (484kb) Last ned