Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67

Riksadvokatens rundskriv 1/1993 «Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 annet ledd, annet punktum, jfr. påtaleinstruksen § 22-2 annet ledd»

  • Last ned dokumenter
  • 1993 1 Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 (999kb) Last ned