Gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet gjenåpning av Kristiansand byretts dom 1. juni 2001 for så vidt gjelder frifinnelsen av Jan Helge Andersen for drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen.

 

Riksadvokaten tar Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse til etterretning og vil be Oslo statsadvokatembeter om å avgi innstilling i tiltalespørsmålet.

Det kan ikke på nåværende tidspunkt sies noe om når riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet vil foreligge.