Gjenopptakelse av straffeforfølging etter straffeprosessloven § 74

Riksadvokaten har i brev av 27.10.2016 avklart noen spørsmål i forbindelse med gjenopptakelse av straffeforfølgingen i henlagte saker mot noen som har vært siktet, herunder om det kan foretas rettslig etterforsking uten at vilkårene er oppfylt etter straffeprosessloven § 74.

  • Last ned dokumenter
  • Retningslinjer gjennopptakelse av straffeforfølgning (229kb) Last ned