Handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet

Riksadvokaten og Politidirektoratet har gitt ut en felles handlingsplan for å heve kvaliteten på etterforsking og påtalearbeid i hele landet.

Selv om det utføres etterforsking og påtalearbeid av meget høy kvalitet i en rekke saker, har riksadvokaten, som ansvarlig for straffesaksbehandlingen, lenge uttrykt bekymring for at kvaliteten har vært svært ujevn og for manglende rekruttering til etterforskingsfaget. Med aktiv bruk av handlingsplanen skal straffesaksbehandlingen i politiet styrkes.

  • Last ned dokumenter
  • Handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet (1287kb) Last ned