Harald Grønlien er død

Vår gode kollega, førstestatsadvokat Harald Lavik Grønlien, sovnet stille inn den 20. november 2021, 67 år gammel, etter lang tids sykdom.

Grønlien var embetsleder for Rogaland statsadvokatembeter fra 1995 og frem til 1. januar 2019. Av helsemessige årsaker trådte han på dette tidspunkt tilbake som embetsleder, men opprettholdt frem til sin død sitt fagansvar for fiskeri- og kontinentalsokkelsaker. På dette fagområdet var Harald Lavik Grønlien en ener. Han var mangeårig medlem av Kystvaktrådet, og er tildelt Sjøforsvarets fortjenestemedalje. Harald Lavik Grønlien var en høyt respektert og verdsatt kollega. Vi lyser fred over hans minne.

Jørn S. Maurud
riksadvokat