Henleggelse på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet mv.

Riksadvokatens rundskriv 3/2016 gir retningslinjer for adgangen til henleggelse av kapasitetsgrunner. Saker mot kjent gjerningsperson kan bare henlegges dersom det i tillegg til de vilkår som generelt gjelder for slik henleggelse, er særlig grunn til det. Forholdet til henleggelse etter straffeprosessloven §§ 62 a og 224 behandles også.

  • Last ned dokumenter
  • Rundskriv 2016 3 Henleggelse av manglende saksbehandlingskapasitet mv (245kb) Last ned