Heving av straffbarhetsgrensen for kjøring i rus under påvirkning av MDMA

Straffbarhetsgrensen for kjøring i rus under påvirkning av MDMA (virkestoffet i ecstacy) er foreslått hevet. Riksadvokaten beslutter at politi og påtalemyndigheten allerede nå innretter seg etter forslaget, og ikke strafforfølger de tilfeller hvor påvirkningsgraden ikke når opp til den foreslåtte straffbarhetsgrense. Ved kombinasjonsrus må det som tidligere foretas en samlet vurdering.

  • Last ned dokumenter
  • Heving av straffbarhetsgrensen MDMA 2015 (34kb) Last ned