Høring - forbud mot visse dopingmidler

I tidligere høringer har en ment at doping i all hovedsak er et problem i idretten, at doping skader brukeren selv og at det ikke kan påvises en sammenheng mellom dopingbruk og vold.

Riksadvokaten har endret standpunkt og støtter nå en kriminalisering av erverv, besittelse og bruk av enkelte dopingmidler. Doping er et problem langt utenfor idretten. Dopingbruk har direkte og indirekte skadevirkninger for andre enn brukeren selv.
Kriminalisering gir et klart og entydig signal om at doping skal bekjempes og er ikke akseptabelt.

Riksadvokaten mener at det er anabole androgene steroider, testosteronpreparateer og veksthormoner som bør rammes av et forbud.

  • Last ned dokumenter
  • Høring om doping (119kb) Last ned