Høring - kriminalisering av forberedelser til terrorhandling, utvidet tilgang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven 1902 § 60A

Oslo statsadvokatembeter har gitt høringsuttalelse til Justisdepartementet om kriminalisering av forberedelser til terrorhandling, utvidet tilgang til tvangsmiddelbruk, og endringer i straffeloven 1902 § 60A.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse Kriminalisering av forberedelse til terrorhandling (299kb) Last ned