Høring - krimininalisering forberedelse til terrorhandling mv

Det er behov for lovendringer for å forebygge og avverge terrorhandlinger.

Riksadvokaten støtter ikke en generell bestemmelse som kriminaliserer planlegging av terror, ei heller kriminalisering av tilstedeværelse på sted det drives terrortrening eller innhenting av informasjon med tanke på fremtidige terrorhandlinger. Riksadvokaten foreslår bl.a. en videreføring og utvidelse av straffeloven § 161, og at det å motta trening eller intruksjon til terrorformål forbys. Forslagene om endring i straffeprosesslovens regler om bruk av tvangsmidler og anonym vitneførsel bør vurderes sammen med Metodekontrollutvalgets utredning. Riksadvokaten støtter en endring av straffeloven § 60a slik at den får et større virkefelt enn i dag.

  • Last ned dokumenter
  • Høring kriminalisering av forberedelse til terrorhandling (1288kb) Last ned