Høringsuttalelse om påtaleanalyseutvalgets rapport

Riksadvokaten gir i sin høringsuttalelse til Påtaleanalyseutvalgets rapport (NOU 2017: 5) en overordnet tilslutning til den og understreker muligheten til å videreutvikle påtalemyndigheten i alle ledd.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse til NOU 2017 5 (311kb) Last ned