Høringsuttalelse - forslag om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt (fremmedkrigere)

Riksadvokaten avga 17. oktober d.å. høringsuttalelse til forslaget om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt (fremmedkrigere). Spesielt forslaget om å kriminalisere selve deltagelsen i væpnede konflikter, aktualisert gjennom fremveksten av fremmedkrigere i Syria og Irak, reiser vanskelige avveininger. Riksadvokaten peker i uttalelsen på at et alternativ til departementets forslag vil være en lov som gir regjeringen mulighet til i forskrift å peke ut hvilke konflikter som det til enhver tid skal være straffbart for norske statsborgere og personer hjemmehørende i Norge å delta i.

  • Last ned dokumenter
  • Høring forslag om kriminalisering av visse handlinger knyttet til væpnet konflikt fremmedkrigere (150kb) Last ned