Høringsuttalelse fra Oslo statsadvokatembeter om politibevæpning

Oslo statsadvokatembeter har gitt høringsuttalelse til NOU 2017:9 om politi og bevæpning.

  • Last ned dokumenter
  • Oslo statsadvokatembeters høringsuttalelse: Politi og bevæpning (143kb) Last ned