Høringsuttalelse - NOU 2008: 4

Oslo statsadvokatembeter  har gitt uttalelse til Justisdepartementet på NOU 4/2008 «Fra ord til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling»

 

 

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse NOU 4 2008 (113kb) Last ned