Høringsuttalelse - nye straffebestemmelser om terror

Oslo statsadvokatembeter har gitt uttalelse til Justisdepartementet om nye straffebestemmelser om terror.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse nye straffebestemmelser om terror (299kb) Last ned