Høringsuttalelse om forslag til ny krisefullmaktslov

Riksadvokaten har avgitt høringssvar om forslag til NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer.

Etter riksadvokatens syn bør det ikke under noen omstendighet åpnes for beskjæring av påtalemyndighetens uavhengighet, ansvar og myndighet. Regler om supplerende hastekompetanse må antas alltid å være tilstrekkelig, slik at overordnet påtalemyndighet – statsadvokatene og riksadvokaten – fortsatt skal kunne gripe inn i den grad det er praktisk mulig.

Les høringsuttalelsen fra riksadvokaten her:

  • Last ned dokumenter
  • Høring. NOU 2019 13 Når Krisen Inntreffer (215kb) Last ned