Høyringsfråsegn om ny straffeprosesslov

Riksadvokaten har gitt si høyringsfråsegn om NOU 2016: 24 om ny straffeprosesslov.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse om ny straffeprosesslov (741kb) Last ned