Høringsuttalelse om politibevæpning

Riksadvokaten har avgitt uttalelse til NOU 2017:9 Politi og bevæpning. Riksadvokatens konklusjon er at alminnelig bevæpning, med nærmere angitte begrensninger, må iverksettes.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse om bevæpning (374kb) Last ned