Høringsuttalelse om rusreform

Riksadvokaten har avgitt høringssvar om rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 – Fra straff til hjelp.

Riksadvokaten gir – etter atskillig overveielse – sin prinsipielle tilslutning til utvalgets forslag om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Slik atferd er fortsatt uønsket, men bør ikke lenger bekjempes med straff. Men det er en ufravikelig forutsetning for dette standpunktet at dersom trusselen om straff skal tas bort, må det utvikles nye virkemidler som er mer forpliktende enn det som følger av forslaget som nå er lagt frem. Et alternativt oppfølgingsapparat må være utredet og vedtatt før en så omfattende rusreform kan settes i kraft.

Les høringsuttalelsen her:

  • Last ned dokumenter
  • Høringsutt rusreform (189kb) Last ned