Høringsuttalelse om særorgansutredningen

Riksadvokaten har gitt sin høringsuttalelse til særorgansutredningen, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

Riksadvokaten uttaler at det nå ikke er tid for ytterligere omorganisering i politiet, at Økokrim og Kripos ikke bør slås sammen, at Utrykningspolitiet ikke bør legges ned og at Økokrims miljøkrimavdeling ikke bør flyttes til Trøndelag politidistrikt.

  • Last ned dokumenter
  • Høringsuttalelse om særorgansutredningen (238kb) Last ned