Høringsuttalelse om straffeskjerpelse

Riksadvokaten har i brev av 21. mars d.å. avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om strengere straffer for flere lovbrudd (herunder 40 års strafferamme i visse konkurrenstilfeller) og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning.

Les høringsuttalelsen her:

  • Last ned dokumenter
  • Riksadvokatens høringsuttalelse strengere straffer for flere lovbrudd (751kb) Last ned