Høringsuttalelse om voldtekt

Riksadvokaten har gitt sitt høringssvar til  NOU 2022: 21 – Strafferettslig vern av den seksuelle
selvbestemmelsesretten.

  • Last ned dokumenter
  • RA Høringsutt - voldtekt 100523 (87kb) Last ned