Høyesterett og saker om mishandling mot nærstående

Artikkelen «Høyesterett og straffeloven 1902 § 219 – mishandling i nære relasjoner» av assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther inngår i festskriftet «Rettsavklaring og rettsutvikling» som ble utgitt i forbindelse med høyesterettsjustitiarius Tore Schei sin 70-årsdag i februar 2016.

  • Last ned dokumenter
  • Høyesterett og straffeloven 1902 219 av Knut Erik Sæther (429kb) Last ned