Høyring om auka bøtesatser i trafikksaker

Riksadvokaten har gitt høyringssvar til Samferdselsdepartementet sitt forslag om auka bøtesatser i trafikksaker.

Samferdselsdepartementet har foreslått å auke bøtesatsane for forenkla førelegg i vegtrafikksaker med 30 prosent. Riksadvokaten støttar ikkje forslaget, slik høyringa er opplyst nå.

Sjå meir om riksadvokatens syn om forslaget i brevet under.

 

  • Last ned dokumenter
  • Høringssvar - oppjustering av bøtesatser 20.12.22 (82kb) Last ned