Høyringsfråsegn om "konverteringsterapi"

Riksadvokaten  har gitt høyringsfråsegn til Kulturdepartementet sitt forslag om lovregulering av «konverteringsterapi».

  • Last ned dokumenter
  • Høring Konverteringsterapi 201021 (859kb) Last ned