Innspill til mulige lovendringer - omfattende nettovergrepssaker

I brev av 10. september d.å. til Justis- og beredskapsdepartementet redegjør riksadvokaten for problemsituasjonen i omfattende nettovergrepssaker og gir innspill til enkelte mulige lovendringer for å presisere etterforskings- og påtalepliktens grenser i slike straffesaker.

Innspillene gjelder særlig adgangen til avgrensing av kretsen av siktede og fornærmede, samt av omfanget av de straffbare forholdene. Videre skisseres et mulig nytt straffebud rettet mot serieovergrep.

Les brevet fra riksadvokaten her:

 

  • Last ned dokumenter
  • Mulige lovendringer - nettovergrepssaker (281kb) Last ned