Inspeksjon av Innlandet politidistrikt - IKT-kriminalitet

Rapport etter Hedmark og Oppland statsadvokatembeters undersøkelse av Innlandet politidistrikts innsats mot IKT-kriminalitet 2020-21.

  • Last ned dokumenter
  • Tilsyn Innlandet pd. IKT-kriminalitet20 21 (963kb) Last ned