Inspeksjon av Innlandet politidistrikt, mishandlingssaker

Rapport etter  Hedmark og Oppland statsadvokatembeter sin inspeksjon / kvalitetsundersøking av Innlandet politidistrikt sitt arbeid med saker som gjeld mishandling i nære relasjonar.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon -kvalund Mish i nære rel, HedOp, Første delrapport 2023 (87kb) Last ned