Inspeksjon av Kripos, Etterretningsseksjonen

Rapport etter Det nasjonale statsadvokatembetets inspeksjon av Kripos, Etterretningsseksjonen for fellesoperative tjenester.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapport Kripos, Etterretningsseksjonen (146kb) Last ned