Inspeksjon av Kripos, seksjon for internasjonale forbrytelser

Rapport etter Det nasjonale statsadvokatembetet si inspeksjon av Kripos – seksjon for internasjonale brotsverk.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapport Kripos, Seksjon for intern. forbrytelser 22 (627kb) Last ned