Inspeksjon av Møre og Romsdal politidistrikt, mishandlingssaker

Rapport etter  Møre og Romsdal statsadvokatembeter sin inspeksjon / kvalitetsundersøking av Møre og Romsdal politidistrikt sitt arbeid med saker som gjeld mishandling i nære relasjonar.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapport - kvalund Mish i nære rel Møre og Romsdal– 2023 (1198kb) Last ned