Inspeksjon av Nordland politidistrikt 2017

Tilsynet har blant annet omfattet de tilsynsområder som angis i riksadvokatens mål- og prioriteringsrundskriv for 2017, altså fremdrift m.m i straffesaker der det har vært tilrettelagte
avhør, etterforskning/politiarbeid på stede! tamt politiets implementering av riksadvokatens landsdekkende prioriteringsdirektiv.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjon av Nordland politidistrikt 2017 (1282kb) Last ned