Inspeksjon av Oslo og Øst politidistrikt- A-krim

Rapport etter Oslo statsadvokatembeters inspeksjon av Oslo og Øst politidistrikters arbeid  med arbeidslivskriminalitet.

  • Last ned dokumenter
  • Rapport A -kriminspeksjon Oslo Pd Og Øst Pd (3035kb) Last ned