Inspeksjon av Oslo og Øst politidistrikter, mishandlingssaker

Rapport etter  Oslo statsadvokatembeter sin inspeksjon / kvalitetsundersøking av Oslo og Øst politidistrikt sitt arbeid med saker som gjeld mishandling i nære relasjonar.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapp - kvalund Mish i nære rel Oslo og Øst pd Og Øst Pd (206kb) Last ned