Inspeksjon av Oslo politidistrikt - vold i nære relasjoner

Rapport etter Oslo statsadvokatembeters inspeksjon av Oslo politidistrikts arbeid med saker som gjelder vold i nære relasjoner.

  • Last ned dokumenter
  • Tilsyn Oslo pd, Vold i nære relasjoner (215kb) Last ned