Inspeksjon av Øst politidistrikt, GDE Romerike og påtaleavsnitt Nord

Rapport etter Oslo statsadvokatembeter si inspeksjon av Øst politidistrikt, GDE Romerike og påtaleavsnitt Nord.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapport Øst pd, GDE Romerike og Påtaleavsnitt Nord (465kb) Last ned