Inspeksjon av seksjon for seksuallovbrudd mv

Rapport etter inspeksjon/tilsyn ved Sør-Øst politidistrikt, påtaleavsnitt og
etterforskningsseksjon for seksuallovbrudd og vold mot barn, og Statens barnehus avd.
Sandefjord.

  • Last ned dokumenter
  • Inspeksjonsrapport VTB Sa, So, Vold Mot Barn, Barnehus 21 (1037kb) Last ned